Summer Camp

Szkoła Tańca „ELITA” w Makowie Podhalańskim zaprasza na letni obóz taneczno - wypoczynkowy do Hotelu LITWIŃSKI ul. Świętego Krzysztofa 5 - Tęgoborze.

Termin: 23 – 29 sierpień 2020

Koszt 

 

 do zamkniecia zapisów na Summer Camp zostało:

   

1199 zł ( I rata 350 zł* płatna do 17.04.2020, II rata 350 zł* płatna do 17.06.2020, III rata 499 zł* płatna dodo 5.08.2020)
1299 zł** ( I rata 350 zł* płatna do 17.05.2020, II rata 350 zł* płatna do 17.06.2020, III rata 599 zł* płatna dodo 5.08.2020)
1399 zł** ( I rata 700 zł* płatna do 17.06.2020, II rata 699 zł* płatna do 5.08.2020)

* - zaliczka bezzwrotna
**- jeżeli będą wolne miejsca

Wpłaty można dokonywać osobiście w Szkole Tańca „ELITA” w Makowie Podhalańskim lub przelewem na Konto szkoły.
(Czynne od poniedziałku – piątku godz. 16:00 – 21:00)

Uczestnikom zapewniamy:
 opiekunów i wychowawców grupy
 zajęcia taneczne prowadzą instruktorzy Szkoły Elita, WirDance oraz zaproszeni goście.
 gwarantujemy 104 lekcji treningu tanecznego
 zakwaterowanie w pokojach 3- 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (standard hotelowy)
 smaczne jedzenie
 opiekę lekarską, pielęgniarską
 ubezpieczenie
 możliwość wybrania stylu tańca (nowoczesny, towarzyski, Jezzowo-akrobatyczny)
 możliwość zarezerwowania lekcji indywidualnych 
 podział na grupy zaawansowania 
 prezentacje taneczne dla rodziców – 28 sierpień godz. 16:00

Wyjazd i odbiór z pod szkoły Elita zostanie podany wkrótce.

Hotel Litwiński 33-312 Tęgoborze, ul. Św. Krzysztofa 5 www.hotel-litwińśki.pl
W programie zajęcia taneczne, którym sprzyjać będzie niezwykle piękna sala treningowa, jak i zajęcia rekreacyjno - sportowe. 
Szczegółowe informacje:
 Szkoła Tańca "ELITA" ul. 3 Maja 76 Maków Podhalański
 elitamakow@gmail.com
 tel: 788 835 992

  

AKTUALNOŚCI 

W razie pytań zadzwoń: 

Telefony:
Mateusz  - 788 835 992
 

 

EKWIPUNEK OBOZOWICZA

• Legitymacja szkolna

• Obuwie sportowe, (jeżeli ktoś posiada) baletki, buty do tańca

• Strój sportowy (dres, wiele podkoszulków)

• Bielizna osobista (majtki, skarpetki, na każdy dzień)

• Środki czystości (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów)

• Ręczniki (ośrodek ich nie zapewnia)

• Wodę do picia (niegazowana)

• Klapki i pantofle

• Zeszyt, coś do pisania

• Niezbędne lekarstwa (wyszczególnione w karcie zdrowia)

• Strój na pokaz (zakończenie obozu)

• I najważniejsze – dobry humor!!!

 

ZEBRANIE 

Zebranie organizacyjne w formie elektronicznej dotyczące obozu taneczno-sportowego Tęgoborze

1. Karty kwalifikacyjne:

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na uzupełnienie wszystkich danych znajdujących się na karcie.

Jeżeli z jakiś powodów nie uda się komuś z Państwa podbić karty u lekarza, prosimy o podpis rodzica w tym miejscu,

Karty należy dostarczyć najpóźniej do 17.06.2020

przesłanie karty pocztą, przesłanie zeskanowanej karty mailem i dostarczenie oryginału w dniu wyjazdu.

Uczestnik nie posiadający karty kwalifikacyjnej nie może być przez nas prawnie przyjęty na obóz.

 2. Zajęcia taneczne:

Będą odbywały się w dwóch blokach (przedpołudniem i popołudniu) w podziale na grupy techniki oraz wiekowe.

Dajemy możliwość wybrania techniki dominującej.

Wyboru uczestnicy będą dokonywać bezpośrednio na obozie.

3. Odwiedziny:

Nie ma możliwości odwiedzin uczestników obozu poza wyznaczonym terminem przez organizatora.

4. Lekarstwa, kieszonkowe:

Lekarstwa i kieszonkowe należy przekazać swojemu opiekunowi. Lekarstwa powinny znajdować się w saszetce, w której powinna być kartka z imieniem i nazwiskiem oraz dawkowaniem. Kieszonkowe powinno być w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz kwotą.

Zarówna lekarstwa jak i kieszonkowe będą wydawane uczestnikom przez opiekunów.

Osoby starsze nie muszą wpłacać kieszonkowego do opiekuna.

5. Godzina i miejsce wyjazdu, przyjazdu oraz  pokazu:

Wyjazd i powrut godzinowy podamy wkrótce,  i odbiórHotel Litwiński 33-312 Tęgoborze, ul. Św. Krzysztofa 5,  www.hotel-litwinski.pl

7. Telefony komórkowe:

Telefony komórkowe dają państwo swoim dzieciom na własną odpowiedzialność. Jako organizatorzy nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

Z telefonów będzie można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach (będzie to czas zaraz po posiłkach).

Polecamy nie dawać dzieciom telefonów, gdyż w każdej chwili będzie można się skontaktować z opiekunem państwa dziecka. Telefony do opiekunów podane są na stronie.

8. Pokoje:

Pokoje w ośrodku są 3-5 osobowe. Bardzo prosimy o państwa sugestie z kim państwa dziecko chciałoby być w pokoju. Można je przesyłać najpóźniej do 17.06.2020 (Jeżeli ktoś nie zrobił tego przez formularz zgłoszeniowy). Po tym terminie państwa dziecko zostanie przydzielone według naszych preferencji (bierzemy pod uwagę płeć, wiek oraz grupę taneczną).

Ze względu na określoną ilość pokoi 3,6 osobowych nie jesteśmy w stanie państwu zagwarantować w 100%, że państwa dziecko będzie np. tylko z wybranym kolegą, możemy w sytuacjach wyjątkowych przydzielić do tego pokoju jeszcze jedno dziecko w podobnym wieku.

9. Ważne dokumenty i listy:

Na stronie są lub pojawią się wkrótce następujące dokumenty:

EKWIPUNEK UCZESTNIKA

PODZIAŁ NA GRUPY TANECZNE 

PODZIAŁ NA GRUPY WYCHOWAWCZE 

ROZKŁAD POKOI 

TELEFONY DO KADRY INSTRUKTORSKO-WYCHOWAWCZEJ 

Jednocześnie informujemy, że zgoda na uczestnictwo w obozie taneczno-wypoczynkowym Tęgoborze 2019 jest jednocześnie zgodą na zamieszczanie list, na których znajdzie się imię i nazwisko uczestnika oraz na publikowanie i wykorzystywanie w celach promocyjnych Szkoły Tańca WirDance zdjęć, na których będzie państwa dziecko.

10. Rachunki:

Osoby, które chciałyby otrzymać rachunek za pobyt dziecka na naszym obozie, proszone są zgłoszenie tego faktu do 17.06.2020

Bardzo prosimy o przesłanie drogą mailową danych do rachunku.

Rachunki zostaną wystawione z datą rozpoczęcia obozu, czyli 5.08.2020 i rozdane podczas przyjazdu dziecka na obóz.

  

FOTORELACJE

w trakcie obozu

  

 

REGULAMIN

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka bez opieki i zgody wychowawcy.

2. Obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów mało pożywnych i niezdrowych dla organizmu dziecka (chipsy, słodkie napoje gazowane itp.)

 3. Podczas pobytu w ośrodku i poza nim , za wszystkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność materialną ponosi prawny opiekun uczestnika obozu.

 4. Obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników obozu przez osoby obce tj. z poza obozu. Wyjątek stanowi termin uzgodniony przez kierownika obozu i wychowawców na odwiedziny uczestników, oraz sytuacje wyjątkowe.

 5. Uczestnik ma obowiązek:

• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna

• stawiania się punktualnie na wszystkich zbiórkach, posiłkach i zajęciach organizowanych przez wychowawcę i organizatora obozu,

 • uczestniczyć we wszystkich zajęciach tanecznych,

 • przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w miejscu zamieszkania oraz na terenie całego ośrodka

• przestrzegania ,,ciszy nocnej’’ ustalonej przez organizatora. Rozpoczęcie ciszy nocnej jest jednoznaczne z obowiązkiem przebywania w swoim pokoju.

 6. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.

 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu i notoryczne łamanie wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo do upomnienia, słownej nagany, powiadomienia opiekunów, usunięcia uczestnika z obozu tanecznego (na koszt rodziców).

 8. W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców, lub prawnych opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

 

KADRA

Mateusz Pochopień

Janusz Szczepaniak

Michał Bień

Małgorzata Budek

Piotrek Magnuski

Pozostała kadra zostanie podana w najbliższym czasie.

    SUMMER CAMP MAZURY

    Info już wkrótce       Copyright elitamakow.pl
      >