Summer Camp

Szkoła Tańca „ELITA” w Makowie Podhalańskim zaprasza na letni obóz taneczno - akrobatyczny do Hotelu Litwiński w Tęgoborzu.

Termin: 23 – 29 sierpień 2020

Koszt:

1250 zł (zaliczka w wysokości 250 zł* płatna do 30.06.2020, pozostałą kwotę do 21.08.2020)
1350 zł ( zaliczka w wysokości 350 zł* płatna do 15.07.2020 pozostałą kwotę do 21.08.2020)
1450 zł** (zaliczka w wysokości 450 zł* płatna do 18.08.2020, pozostałą kwotę do 21.08.2020)

* - zaliczka bezzwrotna dla tańczących w Szkole tańca Elita
* - zaliczka bezzwrotna dla osoby nie tańczące w szkole tańca Elita a chcące uczestniczyć w obozie tanecznym zaliczka to 50% kwoty obowiązującej w danym terminie wpłaty
**- jeżeli będą wolne miejsca


Zaliczki dokonujemy osobiście w Szkole Tańca „ELITA” w Makowie Podhalańskim lub przelewem na Konto szkoły.
(Czynne od poniedziałku – piątku godz. 16:00 – 21:00)

Uczestnikom zapewniamy:
 opiekunów i wychowawców grupy
 zajęcia taneczne prowadzą instruktorzy Szkoły Elita, WirDance , Astra, Golden Dance oraz zaproszeni goście.
 gwarantujemy 78 lekcji treningu tanecznego
 zakwaterowanie w pokojach 2- 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
 smaczne jedzenie
 opiekę lekarską, pielęgniarską
 ubezpieczenie
 możliwość wybrania stylu tańca (nowoczesny, jezzowo-akrobatyczny, towarzyski H, G, F, towaryski E, D, C,B)
 możliwość zarezerwowania lekcji indywidualnych
 podział na grupy zaawansowania
 ZBIÓRKA - Parking Szkoły Elita w Makowie, Wyjazd 23.08.2020 godz. 14:00 Przyjazd 29.08.2020 okoł godz. 16:00

W programie zajęcia taneczne, którym sprzyjać będzie niezwykle piękna sala treningowa, jak i zajęcia rekreacyjno - sportowe.
Szczegółowe informacje:
 Szkoła Tańca "ELITA" ul. 3 Maja 76 Maków Podhalański
 elitamakow@gmail.com
 tel: 788 835 992

  

AKTUALNOŚCI 

W razie pytań zadzwoń:

Telefony:
Mateusz - 788-835-992

 

EKWIPUNEK OBOZOWICZA

•Legitymacja szkolna

• Obuwie sportowe, (jeżeli ktoś posiada) baletki, buty do tańca

• Strój sportowy (dres, wiele podkoszulków)

• Bielizna osobista (majtki, skarpetki, na każdy dzień)

• Środki czystości (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów)

• Ręczniki (ośrodek ich nie zapewnia)

• Wodę do picia (niegazowana)

• Klapki i pantofle

• Zeszyt, coś do pisania

• Niezbędne lekarstwa (wyszczególnione w karcie zdrowia)

• I najważniejsze – dobry humor!!!

ZEBRANIE 

Zebranie organizacyjne w formie elektronicznej dotyczące obozu taneczno-sportowego w Tęgoborzu.

1. Karty kwalifikacyjne:

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na uzupełnienie wszystkich danych znajdujących się na karcie.

Jeżeli z jakiś powodów nie uda się komuś z Państwa podbić karty u lekarza, prosimy o podpis rodzica w tym miejscu,

Karty należy dostarczyć najpóźniej do 18.08.2020

przesłanie karty pocztą, przesłanie zeskanowanej karty mailem i dostarczenie oryginału w dniu wyjazdu.

Uczestnik nie posiadający karty kwalifikacyjnej nie może być przez nas prawnie przyjęty na obóz.

2. Zajęcia taneczne:

Będą odbywały się w dwóch blokach (przedpołudniem i popołudniu) w podziale na grupy techniki oraz wiekowe.

Dajemy możliwość wybrania techniki dominującej.

Wyboru uczestnicy będą dokonywać bezpośrednio na obozie.

3. Odwiedziny:

Nie ma możliwości odwiedzin uczestników obozu poza wyznaczonym terminem przez organizatora.

4. Lekarstwa, kieszonkowe:

Lekarstwa i kieszonkowe należy przekazać swojemu opiekunowi. Lekarstwa powinny znajdować się w saszetce, w której powinna być kartka z imieniem i nazwiskiem oraz dawkowaniem. Kieszonkowe powinno być w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz kwotą.

Zarówna lekarstwa jak i kieszonkowe będą wydawane uczestnikom przez opiekunów.

Osoby starsze nie muszą wpłacać kieszonkowego do opiekuna.

5. Godzina i miejsce wyjazdu, przyjazdu.

ZBIÓRKA - Parking Szkoły Elita w Makowie, Wyjazd 23.08.2020 godz. 14:00 Przyjazd 29.08.2020 okoł godz. 16:00

7. Telefony komórkowe:

Telefony komórkowe dają państwo swoim dzieciom na własną odpowiedzialność. Jako organizatorzy nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

Z telefonów będzie można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach (będzie to czas zaraz po posiłkach).

Polecamy nie dawać dzieciom telefonów, gdyż w każdej chwili będzie można się skontaktować z opiekunem państwa dziecka. Telefony do opiekunów podane są na stronie.

8. Pokoje:

Pokoje w ośrodku są 2-4 osobowe. Bardzo prosimy o państwa sugestie z kim państwa dziecko chciałoby być w pokoju. Można je przesyłać najpóźniej do 30.07.2020 (Jeżeli ktoś nie zrobił tego przez formularz zgłoszeniowy). Po tym terminie państwa dziecko zostanie przydzielone według naszych preferencji (bierzemy pod uwagę płeć, wiek oraz grupę taneczną).

Ze względu na określoną ilość pokoi 2-4 osobowych nie jesteśmy w stanie państwu zagwarantować w 100%, że państwa dziecko będzie np. tylko z wybranym kolegą, możemy w sytuacjach wyjątkowych przydzielić do tego pokoju jeszcze jedno dziecko w podobnym wieku.

www.hotel-litwinski.pl


10. Rachunki:

Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę za pobyt dziecka na naszym obozie, proszone są zgłoszenie tego faktu do 18.08.2020

Bardzo prosimy o przesłanie drogą mailową danych do rachunku.

Rachunki zostaną wystawione z datą rozpoczęcia obozu, czyli 23.08.2020 i rozdane podczas przyjazdu dziecka na obóz.

  

FOTORELACJE - codziennie 

 

REGULAMIN

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka bez opieki i zgody wychowawcy.

2. Obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów mało pożywnych i niezdrowych dla organizmu dziecka (chipsy, słodkie napoje gazowane itp.)

3. Podczas pobytu w ośrodku i poza nim , za wszystkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność materialną ponosi prawny opiekun uczestnika obozu.

4. Obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników obozu przez osoby obce tj. z poza obozu. Wyjątek stanowi termin uzgodniony przez kierownika obozu i wychowawców na odwiedziny uczestników, oraz sytuacje wyjątkowe.

5. Uczestnik ma obowiązek:

• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna

• stawiania się punktualnie na wszystkich zbiórkach, posiłkach i zajęciach organizowanych przez wychowawcę i organizatora obozu,

• uczestniczyć we wszystkich zajęciach tanecznych,

• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w miejscu zamieszkania oraz na terenie całego ośrodka

• przestrzegania ,,ciszy nocnej’’ ustalonej przez organizatora. Rozpoczęcie ciszy nocnej jest jednoznaczne z obowiązkiem przebywania w swoim pokoju.

6. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.

7. Za nieprzestrzeganie regulaminu i notoryczne łamanie wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo do upomnienia, słownej nagany, powiadomienia opiekunów, usunięcia uczestnika z obozu tanecznego (na koszt rodziców).

8. W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców, lub prawnych opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

 

KADRA


  AGNIESZKA SZCZEPANIAK 


JANUSZ SZCZEPANIAK


MATEUSZ POCHOPIEŃ


MICHAŁ JEZIOROWSKI


MICHAŁ BIEŃ


MAŁGORZATA BUDEK

 PIOTR MAGNUSKI


KATARZYNA PIEKARSKA


AGNIESZKA SKORUT

I wielu wielu innych ... :) Szczegułowy plan z Instruktorami będzie przedstawiony bliżej obozu.    Copyright elitamakow.pl
    >